KBO FOTO-VIDEO, FotoZyrardow.pl, KBOFotoVideo.pl logo
KBO FOTO-VIDEO, FotoZyrardow.pl, KBOFotoVideo.pl logo
KBO FOTO-VIDEO, FotoZyrardow.pl, KBOFotoVideo.pl logo

Regulamin

 

Właścicielem serwisu www.fotozyrardow.pl jest profesjonalny zakład fotograficzny z siedzibą w Żyrardowie (96-300) przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/24. Długoletnie doświadczenie w branży fotograficznej oraz najwyższej klasy sprzęt, pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakośc usług.

1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji. Korzystanie z serwisu www.fotozyrardow.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

2. Za zlecone usługi płacimy:

  • GOTÓWKA - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki (za pobraniem pocztowym) lub w momencie odbioru osobistego.

  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 55 92970005 0300 2600 2003 0001 w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach , wraz z imieniem i nazwiskiem zlecającego i numerem zlecenia w tytule. Właścicielem konta jest Studio Fotografii i Videofilmu Foto-Laboratorium Bogdan Ogrodnik, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka 132, 96-330 Puszcza Mariańska.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez www.fotozyrardow.pl e-mailem, sms-em lub za potwierdzeniem telefonicznym.

6. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon (jest możliwe otrzymanie faktury VAT, ale niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego).

7. Wysyłka odbitek Pocztę Polską - najpóźniej w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia (wyłączając soboty, niedziele i święta), a przesyłka dociera do Państwa zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni od momentu wysyłki. Dopuszczamy możliwość wysyłki dowolnym kurierem w przypadku skierowania go do naszej firmy przez zlecającego i na jego koszt

8. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność serwisu www.fotozyrardow.pl obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakość odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "www.fotozyrardow.pl - reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@fotozyrardow.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

10. FotoZyrardow.pl gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizację zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez www.fotozyrardow.pl innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim od lat obdarzają nasi klienci.

11. Zakład zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Zakład rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Nie będą realizowane zlecenia:

- zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;

- sprzeczne z obowiązującym prawodastwem;

- mogące naruszyc prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;

- wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

 

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie.webPhoto (1.3.6.285)

stat4u

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.